W niedzielę 7 maja, w ramach obrad Synodu naszego kościoła, otwarta została w naszym kościele wystawa „500-lat Reformacji w Polsce”, która stanowi część obchodzonej przez Kościoły Ewangelicko-Augsburski i Ewangelicko-Reformowany w RP 500-ej rocznicy przybicia przez Marcina Lutra na drzwiach zamkowej kaplicy w Wittenberdze 95 tez, które z kolei zapoczątkowało Reformację oraz 500-lat istnienia tego ruchu.
Otwarcie wystawy uświetnił koncert chóru mieszanego Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stornia im. H. Wieniawskiego w Łodzi, skrzypaczki z tejże szkoły oraz kwintetu dętego blaszanego złożonego z artystów orkiestry Teatru Wielkiego w Łodzi oraz studentów Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, po którym zgromadzeni wysłuchać mogli wykłady p. Dr Jerzego Sojki z ChAT „reformacja i Reformatorzy”.